Tuinadviezen, tuinideeen, tuintips en tuinplannen over het onderwerp: Latijnse naam


 

Latijnse naam

     

Ilex aquifolium "J.C. van Tol"Callicarpa bodinierii var giraldiiTricirtus hirta (hirta = behaard)Waarom?
Sinds mensenheugenis worden bloemen en planten van een naam voorzien.
Echter als voor dezelfde planten twee of meerdere namen worden gebruikt ontstaat verwarring.

Wij zien dit ook terug in onze Nederlandse naamgeving waarbij voor 1 plant meerdere namen bekend zijn.

Bijvoorbeeld tranend hartje wordt ook wel mariatranen of gebroken hartje genoemd, de plant heet met zijn wetenschappelijke naam Dicentra.
Zo heb je in de onderverdeling ook moeilijkheden, want Dicentra heeft meerdere soorten bijv. Dicentra spectabilis en Dicentra formosa.
En er zijn ook cultuur-varieteiten en varieteiten bijv. Dicentra formosa "Alba".
Kortom het wordt een rommeltje als hier geen structuur in zou zijn gekomen.

De persoon die hier een belangrijke rol (zo niet de belangrijkste) in heeft gespeelt is de Zweedse botanicus Carl von Linne (Linnaeus)
Linnaeus bedacht het systeem van verdeling van planten d.m.v. nomenclatuurregels.
(Nomenclatuur = benaming van planten)
Hij verdeelde de planten onder in:
- Familie
- Plantgroep
- Geslacht
- Soort
- Varieteit of Cultuurvarieteit
Het belangrijkste voor de gemiddelde tuinier, zowel vakman als leek zijn de laatste 3.
Nemen we nu als voorbeeld weer de Dicentra dan is de verdeling als volgt.
Geslachtsnaam = Dicentra
Soortsaanduiding = formosa
Cultuurvarieteit = "Alba"

Het verschil in cultuurvarieteit (CV) en varieteit (var) is dat varieteit een spontane verandering in de soort is zonder menselijk ingrijpen.
Een cultuurvarieteit is de door kweektechnieken ontstane veranderde vorm van een soort.
Om de benamingen altijd te laten voortduren zonder verandering in de schrijfwijze heeft men de Latijnse taal gebruikt.
Deze taal heeft al honderden zoniet duizenden jaren geen verandering ondergaan.
In een enkel geval is men afgeweken van het gebruik van de Latijnse taal, vooral voor plantsoorten, cv,s en var. zijn ook anderstalige benamingen gebruikt.
Het is daarom beter te spreken van wetenschappelijke benamingen dan van latijnse benamingen.

Betekenis
Veel Latijnse woorden hebben een betekenis die gebruikt worden om een eigenschap van de desbetreffende plant aan te geven.
Bijv Ilex aquifolium (hulst) aquifolium betekend 'met scherp gepunte bladeren'
Het is natuurlijk leuk om dit te weten, het geeft u meer inzicht in de planten en hun eigenschappen.
Onderstaand vindt u een overzicht van deze betekenissen.

U ziet er is veel te vertellen over de naamgeving van planten en dan heb ik het niet eens gehad over schrijfwijze van de namen of andere plantgegevens.
Het is ook onmogelijk om alles tot in details uit te leggen omdat hiervoor de ruimte ontbreekt.
Heeft u echter vragen naar aanleiding van dit artikel of andere artikelen mail ons dan.