Tuinadviezen, tuinideeen, tuintips en tuinplannen over het onderwerp: Waterlot


 

Waterlot

     
Waterlot

Voorbeeld: alle vruchtbomen

Werkzaamheden:

Zo snel mogelijk na constatering wegtrekken (of wegsnoeien).

Waterlot ontstaat doordat na snoei de verhouding tussen wortelstelsel en bovengronds takkenstelsel weg is.

De plant zal dan deze verhouding proberen te herstellen door snel takken aan te maken

Waterlot is te herkennen aan de lange stakerige groei met weinig of geen zijtakken.

Waterlot draagt in eerste instantie geen vrucht en is derhalve overbodig.

Bovendien is het ontsierend. Het verstoort de habitus (aanzien) van de plant.

Waterlot kan worden voorkomen cq verminderen door in de winterperiode te snoeien en/of wortelsnoei toe te passen.


In onze plantendatabase vindt u per plant de snoeigroep gespecificeerd.