Tuinadviezen, tuinideeen, tuintips en tuinplannen over het onderwerp: Nieuw (bouw) tuinen


 

Nieuw (bouw) tuinen

     

Heimachine'sVrachtwagensZware kranen
Nieuwe tuinen en nieuwbouwtuinen


U heeft een nieuwe woning in een nette nieuwbouw buurt.
Heeft u wel eens gezien hoe met zware machines in snel tempo deze woningen gebouwd worden?
Door gebruik te maken van deze zware apparatuur kan er effici?nt en snel gebouwd worden.
Vanuit bouwkundig oogpunt natuurlijk fantastisch.
Vanuit het oogpunt van de groene sector een crime.

Door het verzetten van enorme grondmassa's en het dichtrijden van de grond door dezelfde zware machines ontstaat een bodemstructuur die bedroevend is.
Eigenlijk is van structuur geen sprake meer.
Wat het eerst in het oog springt is de rampzalige waterhuishouding die achterblijft na oplevering.

Men spreekt vaak van wateroverlast, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Met waterhuishouding bedoel ik een balans tussen de wateraanvoer en de waterafvoer.
Men moet niet met lieslaarzen naar de voordeur hoeven, maar men moet er ook geen woestijn van maken.
Een eenvoudige en vaak uitgevoerde ingreep van het diepploegen geeft soms een averechts effect.

Door diepploegen (dieper dan 60cm) komt de diepere grondlaag boven.
Deze grondlaag hoeft echter niet beter te zijn, deze grond kan zelfs enorm zuur zijn.
En dan heeft men een probleem.
Men is weliswaar de wateroverlast kwijt maar u hebt er een zure grond voor teruggekregen.Belangrijk bij nieuwbouw is te kijken of
de onderlaag ? 60-70 cm diep inderdaad ondoordringbare lagen heeft. of dat de grond alleen hier en daar een beetje is vastgereden.
Doormiddel van een grondboor kan makkelijk bekeken worden of dit het geval is.
Ook de stand van het grondwater is belangrijk, bekijk dit door op enkele plaatsen een gat te graven van ? 60 cm diep en wacht of er water opkomt.
Nu krijgt u een beetje een indicatie over hoeveel water u beschikt en dit is belangrijk voor de planten die u gaat poten in uw tuin.
De meeste planten wortelen in de grondlaag tussen ?10 en?60 cm diep.
Door capillaire werking van de grond wordt het grondwater naar deze laag getransporteerd.
Daarom zal in de meeste gevallen de bodemstructuur onder de 60cm intact moeten blijven.


Hoe moet u dan zorgen voor een goede waterhuishouding?
* Als men inderdaad in de zone tot 60 cm een dichtgereden en natte grondlaag aantreft moet men deze iets dieper los maken.
Laat het in ieder geval nooit ploegen maar laat zo iets door een ervaren dieplepelmachinist uitvoeren.
Deze spit namelijk de grond, vraag hierbij of hij zodanig wil spitten dat de bovengrond boven blijft en de ondergrond ook weer onderin komt.
*Als men hier en daar een aantal plassen water heeft staan en de 60cm zone niet al te veel dichtgereden is kan men zelf eenvoudig deze laag spitten of oppervlakkig ploegen met een handploegje (te huur bij het bouwcentrum)
* Men kan ook een aantal diepe gaten maken dwars door de vastgereden laag heen en deze gaten opvullen met potgrond,teelaarde ed.
Maak geen geen gaten waar een gazon of tuinpad (terras) gepland is i.v.m. nazakken.
Voorkom in ieder geval dat uw grond zo los wordt gehaald dat alle water snel wegzakt naar de ondergrond zodat uw planten er niet bij kunnen.
Een eenmaal verstoorde ondergrond komt zelden weer goed.
Als het grondwater heel hoog staat zult u moeten draineren.
Een drain wordt meestal op ? 60cm tot 80 cm diepte gelegd.
Bedenk voor uzelf dat een goede grondbewerking en een goede waterhuishouding de basis is voor jaren tuinplezier.

Bemesten
Tijdens de grondbewerking kan men ook bemesting (grondverbeteraars) door de grond werken.
Gebruik zo min mogelijk turf bevattende grondverbeteraars, turf is namelijk zuur en men kan achteraf beter een basische grond zuurder maken dan een zure grond basischer.(kalkrijk)
Grondverbeteraars die goed voldoen zijn compost en bladaarde, ook verteerde stalmest en paardenmest zijn goede grondverbeteraars.
Deze grondverbeteraars bevatten in tegenstelling tot wat men vaak denkt weinig voedingsstoffen (tenzij toegevoegd), wat ze wel veel bevatten is veel koolstofbevattende bestanddelen (bijv stro in paardenmest).
Deze bestanddelen zijn uitstekend geschikt om als grondverbeteraar te dienen, echter voor de omzetting van deze bestanddelen is veel stikstof nodig.

C:N verhouding
De C:N verhouding wil zeggen de koolstof (C) stikstof (N) verhouding, deze moet met elkaar in evenwicht zijn.
De enzymen en bacteri?n die de koolstofvezel omzetten zullen de benodigde stikstof halen uit de omliggende grond.
Hierdoor komt deze stikstof niet beschikbaar voor de planten.
Kortom, als u veel koolstofhoudende meststoffen(grondverbeteraars) gebruikt moet u ook veel stikstofhoudende meststoffen gooien.
Een stikstofhoudende meststof is bijvoorbeeld N.P.K en K.A.S, dit zijn kunstmestkorrels.

Nazakken
Nazakken is het inklinken (onregelmatig verzakken) van de grond tengevolge van (forse) bodembewerkingen.
Nu is dit nazakken niet zo een probleem voor de plantenborder maar wel voor het gazon en nog meer voor uw bestrating.
Menig oprit in een nieuwbouwwijk is na 1 jaar zodanig verzakt dat men opnieuw moet straten.
Hoe dieper de grond is bewerkt des te langer het duurt voordat de grond niet meer nazakt.
Het willekeurig lostrekken van de diepere ondergrond heeft dus ook hier zijn nadelen.

Wat kunt u doen?
Elke ervaren hovenier en of stratenmaker kan u een paar tips aan de hand doen afhankelijk van de mate van mogelijk nazakken is de oplossing duur of minder duur.
Een oplossing is:
-Graaf het cunet (zandbed) uit en tril de zwarte aarde van de ondergrond goed aan met een trilapperaat.
-Breng over de zwarte aarde anti worteldoek aan.
-Stort nu rood/geel zand over het anti worteldoek en tril dit aan.
Er is nu een vrij stabiele ondergrond verkregen.
NB
Als u een oprit en of terras laat straten spreek dan voor de tijd af met uw hovenier/stratenmaker dat u bang bent voor nazakken met een onregelmatige bestrating tot gevolg.
Bespreek dan nauwkeurig wat deze hovenier/stratenmaker hieraan wil doen en wat de garantie is.

Nazakken van het gazon
Hier is maar een oplossing mogelijk, namelijk geduld.
U kunt dit niet forceren.
Wat u wel kunt doen is de plaats waar het gazon moet komen toch inzaaien met in de wetenschap dat u na een jaar of 2 weer opnieuw moet zaaien.
U kunt ook op de ze plek in eerste instantie ander planten poten, bijvoorbeeld aardappels, of koolzaad of lupinen.
Koolzaad en lupinen hebben het voordeel dat ze goede stikstofbemesters zijn (ze maken stikstof aan die ze weer aan de bodem afgeven)
Nadien kunnen deze planten als groenbemester ondergespit worden.

Onkruiden
Als voorbereiding op het poten (beplanten) van uw border moet u eerst kijken welke onkruiden er staan of tevoorschijn komen.
Wortelonkruiden als kweek,zevenblad en brandnetels kunt u eigenlijk alleen chemisch bestrijden, doe dit dan ook voordat u de border gaat inplanten.
Als wortelonkruiden niet goed worden bestreden gaan ze in uw beplanting groeien en het is praktisch onmogelijk ze dan nog goed te bestrijden.
Praat maar eens met iemand die bijv. zevenblad in zijn tuin heeft staan.
U ziet voordat u uw nieuwbouwtuin aan kunt leggen en in kunt richten is er veel werk vooraf.
Uit ervaring weet ik dat bovengenoemde werkzaamheden vaak te laks worden afgehandeld, met alle problemen achteraf.
Men is uiteraard eerst bezig met het wonen en de tuin komt op de zoveelste plaats.