Tuinadviezen, tuinideeen, tuintips en tuinplannen over het onderwerp: Bemestingsadvies algemeen


 

Bemestingsadvies algemeen

     
Zonder voorafgaand bodemonderzoek van de tuin en de conditie van de ondergrond is er eigenlijk alleen maar een algemeen bemestingsadvies te geven.

Werkzaamheden:

Begin met het losmaken van de bovenlaag.(nooit te diep)

Als u (te) diep omploegt komt de diepere ondergrond boven, deze ondergrond is qua samenstelling onbekend (zuur,geen goede structuur, etc) hierdoor kunt u bedrogen uitkomen.

Terwijl u de boven grond losmaakt kunt u door de grond werken:

A: Bemeste tuinaarde of potgrond. (hierin zit de minste turf verwerkt)

B: Compost.

C: Oude koeien/paardenmest. (verteerd)

D: Verteerde bladaarde.

Verwerk zo min mogelijk turfbevattende materialen zoals tuinturf,turfstrooisel etc., deze maken uw grond snel te zuur.

De zuurgraad is een belangrijk gegeven voor de groei van uw planten.

PH 3 tot 4- groei praktisch onmogelijk.

PH 4 tot 5 ? Zuurminnende planten als rododendron en alle heideachtigen.

PH 5 tot 6 ? De meeste andere planten.

PH 6 tot 7 ? Echte kalkminnende planten zoals Daphne mezereum (peperboompje)

De PH waarde van uw tuin is met allerlei meetsetjes (verkrijgbaar bij de meeste tuincentra) makkelijk te controleren.

Een zure grond wordt slechts langzaam minder zuur. Een kalkrijke grond echter kan zeer snel zuur worden.

(In verhouding: als u een emmer zure grond hebt, dan heeft u om deze te neutraliseren misschien wel 25 emmers kalkrijke grond nodig)

Kunstmesten
Vaak zit er in bovenstaande bemestingssoorten (te) weinig voedingsstoffen.

Hierdoor moet u bijmesten met kunstmest.

Voor verschillende plantentypen wordt vaak zeer gespecialiseerde voeding samengesteld.

Deze zijn kant en klaar te koop in het tuincentrum.

Algemenere (stikstof) voeding is bijvoorbeeld N.P.K. en K.A.S.

TIP
Gooi nooit zomaar kunstmest bij vooral zuurminnende planten bijvoorbeeld Azalea?s of heideachtigen, deze zullen ?verbranden?.

Voor deze planten zijn speciale voedingspakketten te koop.

Tot slot
Een goede grond bestaat uit een grond met een juiste zuurgraad, een goede waterhuishouding en een goed evenwicht in de humusverhouding, grond is de basis van uw tuin , besteed hier veel zorg aan.

In onze plantendatabase vindt u per plant de bemestingsgroep gespecificeerd.