Tuinadviezen, tuinideeen, tuintips en tuinplannen over het onderwerp: Veeleisende beplanting


 

Veeleisende beplanting

     
Mestadvies veeleisende beplanting

Voorbeeld:Clematis soorten.

Als men planten uit dit mest/plant advies gaat planten moet men een ruim plantgat maken.

Dit plantgat wordt gevuld met goede, humusrijke, niet (of weinig) zure grond.

Zuurgraad 5,5

Om dit te bereiken kan men goede tuinaarde mengen met compost (eventueel zelf gemaak).

Compost bevat over het algemeen weinig voedingsstoffen (tenzij toegevoegd)

Verteerde of grotendeels verteerde koemest is uitstekend geschikt als bodemverbeteraar.

Men kan d.m.v mengmeststoffen als N.P.K of K.A.S zelf voedingsstoffen toevoegen.

Tip
Tegenwoordig kan men ook mengmeststoffen kopen die onder invloed van warmte en vocht hun voedingsstoffen langzaam vrij laten komen, bijvoorbeeld Osmocote.

Hierdoor hoeft u maar een maal per jaar een mestgift te geven.

Een goede maand om een mestgift te geven is mei.

Bemesten na september is niet aan te raden.

In onze plantendatabase vindt u per plant de bemestingsgroep gespecificeerd.