Tuinadviezen, tuinideeen, tuintips en tuinplannen over het onderwerp: Aanleg en onderhoud gazon


 

Aanleg en onderhoud gazon

     


Koop uw graszoden online bij
Er zij 2 methodes om een door middel van zaaien en door middel van .Zaaien

Voordeel:

- makkelijk

- relatief goedkoop vooral op grotere oppervlaktes

- Verschillende gazon types mogelijk (bijvoorbeeld schaduwgras,speelgras, etc.)

- Niet zo arbeidsintensief

Nadeel:

- i.v.m de ontkieming van het zaad, grond lange tijd niet beloopbaar

- Gevoelig voor droogte

- Gevoelig voor veel regen i.v.m wegspoeling zaad.

- Afwachten wanneer en hoe het zaad opkomt.

- Meer last van onkruiden.

- Zaad wordt opgegeten door vogels.


Voordeel:

- Direct na aanleg groen gazon (ziet er netjes afgewerkt uit).

- Geen last van onkruiden.

- Gazon relatief snel beloopbaar (voorzichtig al na een week)

- Mooie kwaliteit gras

Nadeel:

- Duur vooral voor grotere oppervlaktes

- Leggen graszoden moeilijker en tijdrovender dan zaaien.

- Over het algemeen maar een grassoort mogelijk (siergazon)

- Ongeschikt voor ruwe en/of intensieve betreding.

- Zwaar bij vervoer (vooral als men het zelf moet aanvoeren)


Voorbereiding
Het grondwerk is voor beide methodes gelijk.

- Het gebied waar de grasmat moet komen eerst licht spitten.

- Als de ondergrond (20cm diep) al los is wordt de bovengrond met een drietand of cultivator los gemaakt.

- Gelijktijdig grondverbeteraar/bemesting toevoegen.(bijvoorbeeld compost) zie bemestingsadvies 00.

Geen diepe gaten maken waar het gazon komt dit heeft onherroepelijk nazakken tot gevolg.

Bij nieuwbouw waar de grond diep is losgemaakt kan men de grond beter een lange tijd (enige maanden) laten ? inklinken? anders krijgt men ook hier last van nazakken.


Aanleg
Zorg ervoor dat de grond zoveel mogelijk ?vlak? komt te liggen.(gazon mag best schuin oplopen als het gazon maar vlak is)

Na de grondbewerking de grond aandrukken!

Dit doet men door met beide voeten vlak naast elkaar in banen rond te lopen.

Dus niet met een rol of met plankjes onder de voeten!!! (dit gebruikt men alleen bij hele grote oppervlaktes)

Na het aanstampen gaat men met een hark het oppervlak egaliseren.

Indien nodig moet het aanstampen en het harken nogmaals gebeuren.(totdat een egale oppervlakte ontstaat)

TIP

Besteedt aan het grondwerk de nodige aandacht, u kunt er achteraf niet meer bijkomen.


De grasmat
Na het grondwerk gaat men het toekomstige gazon aftekenen.

Met een ?kielspitje: wordt deze afbakening benadrukt.

Als men een maairand wil aanleggen kan men dit nu doen, precies langs het kielspitje.

Als de voorbereidingen zijn uitgevoerd kan men zaaien of graszoden leggen.


Begin
Zaaien:

Begin altijd langs de rand van de omtrek een baan te zaaien, het beste kan men hier ?iets dikker? zaaien dan in het middengedeelte.

Randen zijn namelijk altijd gevoelig voor uitdrogen.

Zaai nu beginnend van een zijkant het hele middengedeelte gelijkmatig in.

Na het zaaien wordt het zaad licht onder geharkt.

Graszoden:

Leg eerst een baan graszoden langs de gehele omtrek van de tuin.

Dit is om de randen te beschermen tegen uitdrogen.

Dan begint men vanaf een zijkant (bij voorkeur een rechte kant) het middengedeelte dicht te leggen.

Leg zoden altijd in een soort half verband zodat naad van de uiteinden niet gelijk komen te liggen.

Als men een zode gelegd heeft moet men deze iets aanslaan met de platte kant van de schop.

Graszoden kunnen eenvoudig met een mes bewerkt worden.Onderhoud

In tegenstelling wat veel mensen denken is een gazon niet echt onderhoudsvriendelijk.

Zo moet er gemaaid worden (liefst 2 x per week), moet er op toegezien worden dat onkruiden als klaver, veronica, madeliefjes en paardebloemen niet de overhand krijgen, moet er zorgvuldig gekeken worden naar mosvorming (bestrijden) en zal het gazon toch minstens 1 x per jaar belucht en bemest moeten worden.

Maaien

Na de aanleg van een gazon moet men bij de eerste keer maaien het mes van de grasmaaier niet te laag af stellen.

Door een te laag afgesteld mes worden de jonge grasplantjes ui de grond getrokken (bij graszoden kan de zode weer losgetrokken worden.)

Hierdoor ontstaan kale plekken.

De normale mes hoogte afstelling is 2,5 tot 4 cm.

In het seizoen (mei t/m september) moet het gazon minimaal 1 x per week gemaaid worden, 2x per week is echter beter.

Grasmaaiers

Wil men een mooi kwaliteitsgazon dan kan men het beste een kooimaaier aanschaffen.

Een kooimaaier snijdt het gras af, hierdoor ontstaat een mooie vlakke wond die de graskwaliteit bevordert

Is kwaliteit echter van minder belang dan kan men een cirkelmaaier aanschaffen.\

Een cirkelmaaier slaat echter het gras af waardoor een ruwe relatief grote wond ontstaat hierdoor krijgt gras gauw een bruinige gloed.

Na het maaien
Het maaisel dat na het maaien achterblijft kan men meestal niet laten liggen, de hoeveelheden zijn vaak zo groot dat het onderliggende gazon zou verstikken.

In een enkel geval echter (vaak na een 2e keer maaien van de week) kan men het fijnere grasmaaisel wel laten liggen, dit maaisel vormt een soort voedingsbodem voor het bodemleven als wormen en diverse insecten.

Dit bodemleven zet het fijnere maaisel om in humus waardoor weer een voedingsbodem voor het gazon ontstaat.

Verticuteren(beluchten)

Eens per jaar moet men het gazon beluchten, door een verdichte bovenlaag en het dichtslaan van de bodem door regen ontstaat een zuurstoftekort in de bovenste 5cm van de bodem.

De bovenste 5cm is de wortellaag van het gazon.

Het is dus belangrijk hier enige aandacht aan te besteden.

Verticuteren doet men met een verticuteerhark, deze zijn zowel handmatig als ?hark? te koop maar men kan ook een machinale verticuteerhark huren (of kopen), vooral bij hele grote gazons is dit aan te raden want verticuteren is zwaar werk.

Door het verticuteren worden er sleuven in de grasmat getrokken, hierdoor wordt mos en grasmaaisel weggetrokken en komt er lucht en licht bij de grasplanten.

Door een lichte beschadiging van de wortels gedurende deze werkzaamheden wordt het gras gestimuleerd om nieuwe wortels te vormen.

Mosvorming
Als er sprake is van mosvorming in het gazon kan dit 3 oorzaken hebben:

- (teveel) schaduw

- te nat

- te zuur

Bij het oplossen van dit probleem zal men dus alle 3 oorzaken weg moeten nemen.

Dit kan door eerst het gazon te verticuteren (zie bovenstaande) , veel kalk strooien, goed bemesten en/of compost strooien en doorzaaien van de kale plekken.

Mos kan ook uitsteken weggewerkt worden met speciale middelen die hiervoor in de handel zijn.

Na het gebruik van deze middelen moet men echter bovenstaande nog wel uitvoeren.

Onkruiden
Onkruiden als klaver,madeliefjes,veronica etc zijn moeilijk te bestrijden.

Vaak hebben ze dezelfde celstructuur als gras en daarom zijn ze chemisch ook slecht te bestrijden.

Deze onkruiden blijven heel laag waardoor ze lager zijn dan de maaihoogte dus ook met maaien zijn ze niet weg te krijgen.

Blijft over om vroegtijdig in te grijpen, wees altijd allert op deze onkruiden.

Voor u het weet zit uw hele gazon onder en dan moet u een nieuwe grasmat aan leggen.

NB

Definitie van onkruid:

Onkruiden zijn planten die op plaatsen groeien waar ze niet gewenst zijn.

Dus als u madeliefjes in uw gazon leuk vindt waarom dan bestrijden???
Koop uw graszoden online bij