Tuinadviezen, tuinideeen, tuintips en tuinplannen over het onderwerp: Aanleg bestrating


 

Aanleg bestrating

     

Granito, grindtegel 30x60 cmGeocolor waalformaatLevering zand in Big-Bags of losgestortGranietkeitjes .... ook een mogelijkheidVerschillende opsluitbandenElleboogverbandHet cunetVoordat de bestrating gelegd kan worden moet er eerst een uitgegraven worden.

Het cunet is de uitgraving (volgens ontwerp) waar het voor de bestrating in komt te liggen.

Afhankelijk van de dikte van de bestrating wordt het cunet minimaal 20cm uitgegraven, voor opritten en zwaar belaste paden zelfs nog iets dieper.

Het cunet moet zo diep worden uitgegraven dat er minimaal 15 cm onder de bestrating komt te liggen.

Zet tijdens het graven hier en daar een hoogte uit, dit is een gemak bij het inbrengen van het zandbed.

Het zandbed waar de bestrating op komt te liggen moet van zand zijn waar weinig tot geen humus in zit.

Men gebruikt hiervoor dan ook

Dit moet van goede kwaliteit zijn.

- Niet verontreinigd met onkruiden takjes resten zwart zand etc.

- Er moeten geen grotere stenen, stukken hard zand, brokken beton etc in zitten.

- Zand moet niet te ?dun? zijn dus geen metsel (zilver) zand voor het zandbed gebruiken.

- Voor het straten moet het zand niet te droog zijn, de bestrating gaat dan ?drijven?.Als het zandbed is ingebracht wordt het geheel goed aangelopen en/of aangetrild met een trilplaat.

Hierdoor wordt nazakken voorkomen.

TIP

Waar bestrating komt moeten geen diepe kuilen gemaakt worden dus ook geen(groen)afval begraven of puin ed. Deze kuilen zullen op den duur onherroepelijk nazakken.Aanleg bestrating

Zijn we aan het straten toe dan wordt allereerst de hoogte van de toekomstige bestrating nauwkeurig uitgezet.

De hoogte wordt altijd afgeleid van een vast punt.

Dit kan bijvoorbeeld de deurdorpel van de keuken- of schuurdeur zijn.

Bestrating moet altijd schuin aflopen ?van het huis af? zodat nooit water in de woning kan lopen.

De straathoogte mag nooit hoger zijn dan de dorpel van de deur anders krijgt u de deur niet meer open.

Het uitzetten van de hoogte gebeurd langs de hele lijn die het ontwerp aangeeft.

TIP

Als u meerdere hoogtes aan moet houden kunt u het beste een put maken en de hoogtes naar de put laten aflopen.Als de hoogte nauwkeurig is uitgezet kan men ook nauwkeuriger de hoogte van het zandbed bepalen en het is goed mogelijk dat ergens iets zand bij moet of juist weg moet.

Als het totale zandbed op de goede hoogte is beginnen we eerst een opsluitrand te plaatsen.

Deze opsluitrand kan bestaan uit een kantsteen strek of kops geplaatst of uit een betonbandje.

De opsluitrand komt langs de hele lengte van de bestrating.

Nu bepaald men de breedte van de bestrating en legt langs deze zijde ook een opsluitrand.

De opsluitrand komt altijd iets dieper te liggen dan de rest van de bestrating (i.v.m afwatering).

De rest van de bestrating kan nu tussen beide opsluitranden gestraat worden.Afwerking

Na het straten wordt de bestrating ingewassen met rood/geel zand of met brekerzand.

Brekerzand wordt vooral toegepast bij bestarating die bredere voegen hebben (bijvoorbeeld bestrating van oude waaltjes of trommelstenen).

Gebruik bij het inwassen niet teveel water, door te veel water gebruik zal het zand onder de bestrating wegspoelen en de bestrating zal in de modder verzakken.

Na het inwassen wordt een kleine hoeveelheid zand achtergelaten op de bestrating, na een paar dagen kan dit zand nog in geveegd worden.

Bestratings verbanden

Er zijn veel verschillende verbanden waarin u kunt straten.

Bijvoorbeeld:

- waaierverband

- halfsteensverband

- blokverband

- molenwiekverband

- elleboogverband

- visgraatverband

- etc

Het meest gebruikte verband is het halfsteensverband.

TIP

Laat u voorlichten door de stenenverkoper deze kan u de verschillende mogelijkheden voordoen.