Tuinbedrijven in de gemeente :
   
Boarnsterhim
  Deze gemeente bestaat uit de plaatsen:    Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren,    [ Meer plaatsen ]