Tuinbedrijven in de gemeente :
   
Franekeradeel
  Deze gemeente bestaat uit de plaatsen:    Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, R    [ Meer plaatsen ]