Tuinbedrijven in de gemeente :
   
Leeuwarderadeel
  Deze gemeente bestaat uit de plaatsen:    Britsum, Cornjum, Finkum, Hijum, Jelsum, Oude Leije en Stiens