Tuinbedrijven in de gemeente :
   
Littenseradiel
  Deze gemeente bestaat uit de plaatsen:    Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, H