Tuinbedrijven in de gemeente :
   
Menaldumadeel
  Deze gemeente bestaat uit de plaatsen:    Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronrijp, Engelum, Marssum, Menaldum, Schingen, Slappe    [ Meer plaatsen ]